رفتار موش های آزمایشگاهی

تکنیک کار با رفتار موش آزمایشگاهی

بررسی الگوی دلبستگی در  رفتار موش های آزمایشگاهی بی‌شک رابطۀ تنگاتنگ الگوی دلبستگی با الگوی رفتار مادرانه، یکی از شگفتی‌های خلقت می‌باشد که مورد علاقۀ کردارشناسان تکاملی است زیرا تقریباً در ارتباطات تمامیِ حیوانات، چنین الگویی وجود دارد. بر همین اساس، امروزه بسیاری از پژوهشها در زمینۀ رفتار مادرانه و نقش آن در ارتباطات بزرگسالی در… ادامه خواندن رفتار موش های آزمایشگاهی