دروغ زبان بدن و ادعای غیرعلمی تشخیص دروغ

ادعا های غیر علمی تشخیص دروغ گفتن از طریق زبان بدن ، بیش از آنکه باعث اعتماد بین فردی و ارتباط موثر شود ، موجب بی اعتمادی و اختلال در ارتباط خواهد شد.

زبان بدن و ادعای غیرعلمی تشخیص دروغ گفتن  یکی از مسائلی که پدر و مادرها به آن اشاره می‌کنند درباره زبان بدن کودکان در هنگام دروغ گفتن است به ویژه وقتی که آنها چیزی را نمی‌خواهند بگویند. این پدر و مادرها گاهی بر اساس مطالعاتی که در چند کتاب زبان بدن دارند و یا برخی افرادی که به… ادامه خواندن دروغ زبان بدن و ادعای غیرعلمی تشخیص دروغ