بازتاب درمانی چیست؟

بازتاب درمانی

بازتاب درمانی چیست؟ بازتاب درمانی : هنربسیارقدیمی بازتاب درمانی از هزارها سال پیش برای بشرشناخته شده است.  اولین سالهایی که به کار برده شده به وسیله سرخپوستهای اولیه ،چینیها ومردم مصرباستان بوده ،ولی درحقیقت هیچکس به قدمت واقعی آن پی نبرده است.اگرچه اطلاعات واثقی دردست است که تقریبا از پنج هزارسال پیش این روش سلامتی درهردوکشور چین… ادامه خواندن بازتاب درمانی چیست؟