طرح کسب کار در کتاب زبان بدن

زبان بدن در طرح کسب کار - مارک بودن

زبان بدن در طرح کسب کار  منتشر شد طرح کسب کار : زبان بدن ، یکی از اصطلاحاتی است که امروزه بیش از گذشته مورد استفاده روانشناسان برای انتقال پیام قرار می‌گیرد. در واقع برقراری ارتباط غیر‌کلامی موثر می‌تواند مزایای بی‌نظیری برای طرح کسب کارافراد داشته باشد. خبرنگار : مریم مرادخانی ارتباط موثر غیرکلامی می‌تواند نتایج مثبتی… ادامه خواندن طرح کسب کار در کتاب زبان بدن