فنون مذاکره موثر

اصول و فنون مذاکره Negotiation Techniques (تکنیک‌های مذاکره حرفه‌ای)

فنون مذاکره موثر و کلیدهایی برای یک مذاکره اثر بخش در یک مذاکره یا در جریان ایجاد تضاد میان همکاران، انتخاب کلمات مهم هستند. گاهی اوقات نیت شما هرچقدر هم خیر باشد، حرف‌هایتان ممکن است باعث ناراحتی همکارتان شود و موضوع را سخت‌تر کند. گاهی اوقات نیز ممکن است دقیقا عباراتی را به‌کار برید که… ادامه خواندن فنون مذاکره موثر