لومپن کیست و لمپنیسم چیست

لومپن و لمپنیسم زن و مرد

بررسی پدیده‌ای به نام لومپن و لمپنیسم لومپن و لومپنیسم                         «احمق مردا که دل در این دنیا بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند»   تاریخ بیهقی قبل از آن که پرونده لومپن و لمپنیسم یا به آلمانی «Lumpen proletariat » را باز کنیم،… ادامه خواندن لومپن کیست و لمپنیسم چیست