دوبونو ، زندگی، آثار و تفکر جانبی

دوبونو مدعی‌ست که در روش تفکر جانبی هر مسئله با رویکردی خلاقانه و غیر مستقیم حل می‌شود.

تفکر جانبی و ادوارد دوبونو پیش از آن که در بارۀ تفکر جانبی توضیحی بدهیم بهتر است کمی دربارۀ مبدع آن یعنی دکتر ادوارد دوبونو بیشتر بدانیم.  ادوارد دوبونو در سال ۱۹۳۳ در مالت به دنیا آمد. او در زمان جنگ جهانی دوم در دانشگاه مالت در رشتۀ پزشکی تحصیل کرد. سپس با کمک‌هزینه تحصیلی رودس، به دانشگاه… ادامه خواندن دوبونو ، زندگی، آثار و تفکر جانبی