تماشای تلویزیون و اثر آن بر هوش هیجانی

تماشای تلویزیون و هوش هیجانی

تماشای تلویزیون چه اثری بر سلامت روانی و هوش هیجانی دارد؟ تماشای تلویزیون برای بچه ها و بزگسالان حتی یک فعالیت لذت بخش است. با اینحال،  DeLoache و Chiong در سال ۲۰۰۹ مشخص کردند که خانواده ها به دلایل مختلفی اجازه می دهند که کودکان آنها برنامه های تلویزیونی را تماشا کنند. برخی از والدین… ادامه خواندن تماشای تلویزیون و اثر آن بر هوش هیجانی