هیجان انگیز بودن زبان بدن در فرهنگ و هنر

هیجان انگیز بودن زبان بدن

هیجان انگیز بودن زبان بدن  در فرهنگ و هنر زبان بدن، دانشی است که برای ایجاد شور و شوق و هیجان انگیز بودن در روابط انسانی به کار می‌رود. ریشۀ لاتین کلمۀ شور واشتیاق « pati» است یعنی «تحمل کردن و رنج کشیدن»[۱]. به طوریکه برای مثال در کلیسای مسیحی ، از مصلوب شدن حضرت عیسی مسیح به عنوان… ادامه خواندن هیجان انگیز بودن زبان بدن در فرهنگ و هنر