علت پرخاشگری کودکان در آزمایش آلبرت بندورا

علت پرخاشگری کودکان در آزمایش آلبرت بندورا

علت پرخاشگری کودکان یکی از مشهورترین پژوهشهای «آلبرت بندورا» Albert Bandura  درباره علت پرخاشگری در کودکان مربوط به آزمایشی با یک عروسک باد شده به طول  ۹۰ تا ۱۲۰سانتی‌متر به نام  بوبو ( bobo ) بود که به وسیلۀ آن، بندورا  توانست نشان دهد که چگونه مشاهدۀ رفتار پرخاشگری می‌تواند بر یادگیری خشونت کودکان تأثیر داشته باشد و یک علت پرخاشگری… ادامه خواندن علت پرخاشگری کودکان در آزمایش آلبرت بندورا