عشق رمانتیک یا کور و اثر آن بر وابستگی و ناایمنی

عشق رمانتیک و وابستگی

عشق رمانتیک شما تا چه اندازه بر وابستگی و ناایمنی شما موثر است؟ + آزمون عشق رمانتیک ، یا عشق در نگاه اول، عباراتی هستند که معناهای پس زمینه ای به دنبال خود دارند مانند اینکه: «می دانستم، همان لحظه که او را دیدم، آدم شایسته ای است» یا «دقیقا همان کسی است که همیشه… ادامه خواندن عشق رمانتیک یا کور و اثر آن بر وابستگی و ناایمنی