ملکوت نمادی از مرگ اندیشی حاودانه‌ها

     بررسی رمان ملکوت  بهرام صادقی ملکوت ، نمادی است از مرگ اندیشی آنها که جاودانه‌اند      هوشنگ گلشیری (Houshang Golshiri) جوانمرگی را، مرگ ـ به علت هر علت که باشد ـ قبل از چهل‌سالگی می‌داند و معتقد است که «… ممکن است نویسنده یا شاعر همچنان زنده بمانند، اما دیگر از خلق و… ادامه خواندن ملکوت نمادی از مرگ اندیشی حاودانه‌ها