مقدادی و سه گانه هدایت، خیام و کافکا

بهرام مقدادی

گفتگو با پرفسور بهرام مقدادی : تثلیث هدایت، خیام و کافکا  به خانه‌اش که سخت خلوت است و آرام، رفته‌ایم. آنجا شومینه ای است خاموش, در انتظار کبریتی که بیفروزیش وگربه ای سیاه و پشم‌آلود که هر از گاه از دری نیمه باز تو می‌آید و نگاهمان می‌کند. به نظر می‌آید گربه عزیز دردانه‌ایست که… ادامه خواندن مقدادی و سه گانه هدایت، خیام و کافکا