کتاب زبان بدن و آموزش زبان بدن

مارک بودن و کتاب زبان بدن او به نام پیروزی زبان بدن

کتاب زبان بدن و آموزش زبان بدن  کتاب زبان بدن به همراه دانلود فیلم ، دانلود عکس و دانلود کتاب و مقاله آموزشی زبان بدن توسط مارک بودن (استاد زبان بدن مردان و زبان بدن زنان و کسب و کار ) در ارتباطات نزدیک هر جنبش ماهیچه‎ای که فرد با چهره اش  و یا با اشارات… ادامه خواندن کتاب زبان بدن و آموزش زبان بدن