پرخاشگری را با تست هوش هیجانی آنلاین بسنجید

تست پرخاشگری به کمک آزمون هوش هیجانی آنلاین پرخاشگری رفتاری است که موجب خسارت و آسیب می‌شود و می‌تواند به صورت فیزیکی، روحی و یا زبانی باشد. افراد پرخاشگر به وضوح باید تحت درمان و مراقبت قرار بگیرند. زیرا ممکن است کارکردهای فیزیولوژیک و هورمونی آنها دچار بدکاری شده باشد مانند کژکاری‌هایی که در نواحی… ادامه خواندن پرخاشگری را با تست هوش هیجانی آنلاین بسنجید