زندگی نامه نویسی راهی برای زندگی شادتر

زندگی نامه خود (اتوبیوگرافی) را بنویسید تا شادتر زندگی کنید. زمانی که نه سالم بود، خانم اعتصامی ، معلم بسیار باسابقه مدرسه، از ما خواسته بود که خاطره ای را از یکی از سفرهایمان بنویسیم. در آن سال یادم هست که به همراه خانواده به مشهد رفته بودیم. تکه تکه از مسیر را در تمام… ادامه خواندن زندگی نامه نویسی راهی برای زندگی شادتر