انگیزه را چطور به رفتار دائمی تبدیل کنیم؟

انگیزه و هوش هیجانی انگیزه موتور محرک است و در تحقیقات مشخص شده که بیش از ۶۹ درصد کارمندانی که کار فعلی خود را ترک می کنند، دلیلش تقاضای آنها برای ۵ درصد درآمد بیشتر است. از طرفی بسیاری از مطالب و گفته های انگیزه بخش ما، در همان مراحل اول تأثیر گذار است. و وقتی… ادامه خواندن انگیزه را چطور به رفتار دائمی تبدیل کنیم؟