شکست و وسواس عدم موفقیت

شکست به تنهایی، ما را برای تلاش و موفقیت، تشویق نمی کند. شکست به تنهایی اتلاف وقت است، اگر ما درسی از آن نیاموزیم.

چرا ما نسبت به شکست وسواس پیدا می کنیم؟ به نظر می رسد که افراد موفق علاقه عجیبی دارند که شکست های خود را جشن بگیرند و آن را به عنوان راز موفقیت خود بدانند. در این مقاله،  هاروی داشندورف «Harvey Deutschendorf» نویسنده و مدرس هوش هیجانی، نگاهی روانشناسانه دارد به اینکه چرا ما با وجود… ادامه خواندن شکست و وسواس عدم موفقیت