هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی هوش هیجانی درخشان به معنای قدرت تشخیص دروغگویی است؟ افرادی که دارای  هوش هیجانی درخشان یا EQ بالا هستند، تمایل دارند که توانایی خود را در تشخیص دروغگویی دیگران، دست بالا در نظر بگیرند. در سال ۲۰۱۲ مقاله‌ای در مجلۀ «روانشناسی جرم‌شناسی و کیفر‌شناختی» انجمن روانشناسی انگلستان به چاپ رسید… ادامه خواندن هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی