آموزش هوش هیجانی در گروه های تخصصی

برنامه کارگاه های آموزش هوش هیجانی دکتر امیری نیا

برنامه و اهدافی که در گروه های تخصصی آموزش هوش هیجانی دنبال می شود، به شرح زیر می باشد: گروه تلگرامی تخصصی آموزش هوش هیجانی در محیط کار و کارآفرینی با نگاهی به مارکتینگ و مدیریت فروش: این گروه با هم اندیشی مدیران، بازاریابان ، کارآفرینان، اساتید ،دانشجویان و صاحبان کسب و کار تلاش دارد تا… ادامه خواندن آموزش هوش هیجانی در گروه های تخصصی