فیلم‌های جنسی و فعالیت مغز

آیا تماشای زیاد فیلم‌های جنسی با کاهش فعالیت بخشی از نواحی مغز در مردان مرتبط است؟

پژوهشی در آلمان نشان داده است، ممکن است تماشای فیلم‌های تحریک‌آمیز جنسی و پورنوگرافی با کاهش فعالیت بخشی از نواحی مغزی در مردان مرتبط باشد. یافته‌های یک مطالعه جدید نشان داده است، در مردانی که علاقه بسیار زیادی به تماشای فیلمهای جنسی و پورنوگرافی دارند، کاهش حجم ماده خاکستری قشر مغز و فعالیت پایین در نواحی مغزی مرتبط با نظام پاداش و جبران رفتار مشاهده شده است.

تماشای زیاد فیلم‌های جنسی با کاهش فعالیت بخشی از نواحی مغز در مردان مرتبط است
تماشای زیاد فیلم‌های جنسی با کاهش فعالیت بخشی از نواحی مغز در مردان مرتبط است

بر اساس این مطالعه که نتایج آن در آلمان و در مجله روانپزشکی  JAMA منتشر شده است، ۶۴ مرد با سنین ۲۱ تا ۴۵ سال مورد آزمایش قرار گرفتند که رفتار آنها در مورد عادات تماشای فیلم‌های جنسی و پورنوگرافی مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفته است. با اینحال در این مطالعه مشخص نشده است که آیا تماشای فیلم‌های جنسی و تحریک کننده‌ منجر به کاهش حجم ماده خاکستری مغز و کاهش نواحی مرتبط با نظام پاداش و جبران می شود و یا مغز افرادی که دچار چنین وضعیتی هستند، موجب می شود که آنها به این گونه برنامه‌ها و تماشای زیاد فیلم‌های جنسی  گرایش افراطی داشته باشند؟

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 
پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران
پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود
پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 
پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت
آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری
پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی
پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوش بینی و بدبینی 
پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان 
با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir
با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir